בטיחות

אוויר דחוס- בטיחות

האוויר הדחוס הוא גז מחמצן , אינו בוער, אולם נוכחותו מאפשרת ומגבירה את תהליך הבעירה.

דף בטיחות- MSDS:
 
 
מפעלי חמצן וארגון בע”מ | תנאי שימוש | יצירת קשר