אוויר דחוס

אוויר דחוס- שימושים

אוויר דחוס מוצא את שימושיו בתעשייה ובעבודות ציבוריות, בעיקר להפעלת מתקנים פנאומטיים קבועים, כלים ומכשירים מיטלטלים ולהפעלת מכשירי מדידה מיוחדים. כמו כן משמש האוויר להנשמה מלאכותית בבתי – חולים
 
מפעלי חמצן וארגון בע”מ | תנאי שימוש | יצירת קשר